"Bromsar kallas dialektalt även för blinningar, framför allt i västra Sverige men även i Norrbotten. På Öland och Gotland förekommer varianten blinding och i Småland blindknagg. Det finns även en art av broms, Chrysops caecutiens, som givits det officiella trivialnamnet blindbroms men även Chrysops relictus som finns i Sverige kallas ibland för blindbroms och vissa auktoriteter kallar hela släktet Chrysops för blindbromsar. Roten i alla dessa namnformer är varianter av ordet blind som också förekommer i det vetenskapliga artepitetet, där latinets caeutiens eller cæutiens, är besläktat med cæcus, som betyder just blind. Blindbromsen borde se lika bra som andra bromsar, och varför Linné myntade detta namn är oklart. Det finns en del förklaringsförsök, till exempel att blindbromsen, när den väl slagit sig ner på ett offer, inte låter sig skrämmas bort av någonting utan suger som om den vore blind för vad som händer i omgivningen.

I norra Sverige finns den dialektala varianten bräms och i Västergötland klägge[1] (som uttalas med tjockt "L") och i de södra delarna av Sverige kallas den lokalt för gråpåg."